Klanten vertellen

Veiligheid


De Prodrive Race & Rally School is onderdeel van Prodrive Training BV, een uitermate professionele organisatie in het verzorgen van rijtrainingen. Prodrive Training verzorgd zowel competentiegerichte trainingen als trainingen op gedrags- en mentaliteitsverandering. Prodrive Training is een multidisciplinair kennis instituut op het gebied van voertuigbeheersing en verkeersveiligheid. Onze sportieve trainingen vallen onder de Race & Rally School, waar we ons richten op onze klanten die de sportieve kant van het autorijden graag beter en veiliger willen beheersen of van een sportief dagje uit met hun auto willen genieten. De Prodrive Race & Rally School is door de KNAF (Knac Nationale Autopsort Federatie) erkend als uitvoerder van autorensport race-opleidingen die voldoet aan de normen en veiligheidseisen volgens de reglementen van de KNAF.

Zoals in al onze trainingen ligt de focus op veiligheid en proberen we te allen tijde ongevallen te voorkomen. Het leren racen, leren driften en circuitrijden is niet vrij van risico's. Nog kunnen we zoveel goede aanwijzingen geven, wanneer iemand de aanwijzingen niet goed opvolgt of negeert kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Tijdens de racecursus staat het circuit onder permanent cameratoezicht, is er een medische dienst aanwezig en zijn er brandblussers aanwezig. Het allerbelangrijkste is dat wij gentle(wo)men racecursussen verzorgen, waarbij we continu aandacht besteden aan respect voor elkaars veiligheid en elkaars materiaal. Dit wederzijdse respect staat bij ons hoog in het vaandel! Eén trainer begeleidt maximaal 5 auto's om zodoende het overzicht te houden. Het dragen van een helm is uiteraard verplicht. De cursusauto's die wij aanbieden via Molenaar Race & Rally Verhuur worden voordat u begint met de cursus op nieuwe banden aan u afgeleverd. De auto's zijn voorzien van raceharnas veiligheidsgordels, rolkooi, een brandblusser en een lifehammer.

Tijdens de driftcursus in Lelystad staat de baan eveneens onder permanent veiligheidstoezicht van een veiligheidsmedewerker en zijn er een calamiteitenvoertuig en brandblussers aanwezig. Ook hier geldt dat onze trainers continu de veiligheid in de gaten houden: dat auto's niet te dicht op elkaar rijden, dat men een helm draagt de gordels goed vast heeft en dat men met respect voor elkaars veiligheid en elkaars materiaal rijdt. Deze veiligheidsvoorschriften moeten door de deelnemer goed worden opgevolgd.

Omdat er bij onze sportieve trainingen een snelheidselement van toepassing is en wij onmogelijk voor elke handeling van onze deelnemers kunnen instaan werken wij met een vrijwaringsverklaring voor onze aansprakelijkheid tenzij van nalatigheid, grove schuld of opzet sprake is. Van onze deelnemers vragen wij respect voor onze veiligheidsstandpunten. Zo blijven onze cursussen en trainingen lang leuk en kunnen we met zijn allen genieten van autosport.

Bekijk hier de vrijwaringsverklaring

Deze verklaring is van toepassing op de Racecursus, Rallycursus, Driftcursus en de Circuit Training.